Medlemsavgift

Medlemsavgifter 2020:

Student: 1200 kr
Arbetande: 2200 kr
Stödmedlem: 100 kr

Betalning till:

GSIF Plusgiro: 472 99 39-1

GSIF swish: 1230362228

Märk din betalning med namn och ändamål.